Scandinavian NephroUrolithiasis Group

Scandinavian Association of Urology Collaboration Group for Urinary Stones

Sidebar
Menu
show
Språk:
Skandinaviska
show
Målgrupp:
Läkare under specialistutbildning i urologi, samt urologer och op-sköterskor med särskilt intresse för ureteroskopi.
show
Bakgrund:
Semirigid och flexibel ureteroskopi har stor diagnostisk och terapeutisk betydelse vid sjukdomar i de övre urinvägarna.
Den tekniska utvecklingen har lett till att behandlingsmöjligheterna har ökat samtidigt som komplikationerna har minskat.
Ureteroskopi är och kommer att förbli en viktig teknik för urologer att behärska
show
Mål:
Inhämta kunskaper om:
Praktisk användning av semirigid och flexibel ureteroskopi
Ureteroskopiska tillbehör
Röntgen och laser: fysik. risk och säkerhetsaspekter
Risker och komplikationer vid URS
URS hos gravida
URS vid urinavledning
Endoskopisk diagnos och behandling av tumör i njurbäcken och ureter
Utredning och endoskopisk behandling av UPJ-striktur samt uretärstriktur
Menu