Scandinavian NephroUrolithiasis Group

Scandinavian Association of Urology Collaboration Group for Urinary Stones

Sidebar
Menu
Har du frågor gällande registrering/anmälan och fakturan kontakta:

Åsa Granlund
Projektledare Mötesproduktion
CONVENTUM ÖREBRO | Kongrexum AB

E-post: asa.granlund@conventum.se
Tel: (+46) 19-766 45 29

.
För andra frågor om kursen, kontakta:
Louise Hellmansson
Medicinsk sekreterare
Urologiska kliniken, USÖ
Tel: (+46) 19-602 22 37
Louise.hellmansson@orebroll.se


.
Stacks Image 469
Robert Swartz
Urologiska Kliniken
Örebro Universitetssjukhus
701 85 Örebro
Sverige.

Tel: (+46) 19-602 10 00
Email: robert.swartz@orebroll.se
Fax: (+46) 19 -185190
Stacks Image 475
Menu